Czy zgoda na wszystko to sposób na RODO?

20 listopada, 2018 7:27

Niestety ale nie. Należy pamiętać że zgoda wydawana jest w określonym celu i tylko do tego celu może być wykorzystywana. Niedopuszczalne jest stosowanie klauzul „uniwersalnych” które zaspokoją wszystkie nasze potrzeby.

Pamiętaj, że każda z przesłanek określonych w art. 6, 9 lub 10 RODO (w zależności od kategorii danych, które przetwarzasz) ma charakter autonomiczny i niezależny oraz są one równoprawne. Z każdą z nich mogą wiązać się inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą.
Z powyższego wynika że jeżeli chcesz pozyskać dane osoby do kilku różnych celów to musisz poprosić o szereg równoprawnych zgód.

A co ze zgodami wydanymi przed 25 maja 2018 roku, czy one są nadal ważne i obowiązujące?
Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta i twierdząca ale należy pamiętać że po wejściu RODO mamy obowiązek poinformować te osoby o fakcie że przetwarzamy ich dane oraz umożliwić im cofnięcie tej zgodny o ile nie są one już zainteresowane oferowanymi przez nasz usługami czy przedmiotami. Osoby takie mają takie same prawa, jak przy zgodnie uzyskanej po 25 maja.

Ale jak poinformować osobę której dane dotyczą?
Kanałem komunikacji, który dana osoba nam wskazała… Najprościej i niemal bezkosztowo można to zrobić za pośrednictwem maila czy wiadomości tekstowej. Nieco inaczej ma się sytuacja gdy osoba której dane dotyczą wskazała tradycyjną, papierową drogę komunikacji, wtedy powinniśmy do takiej osoby skierować właściwą korespondencję.

Szukaj przesłanek w przepisach prawa.

Zgoda, jako podstawa przetwarzania danych osobowych, może być wskazana wprost w przepisie szczególnym – np. w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie telekomunikacyjnym. Zastanów się czy nie uda się Tobie znaleźć podstawy legalności przetwarzania bez uzyskania zgody, ponieważ musisz pamiętać o tym, że w każdej chwili taka zgoda może dostać cofnięta. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne np. do zrealizowania ciążącego na administratorze danych obowiązku wynikającego z przepisów prawa, takiego jak przetwarzanie danych pracownika w związku z zatrudnieniem albo przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego – zgoda nie jest Tobie potrzebna! Zgoda powinna być pozyskiwana wówczas, gdy nie dysponujesz inną przesłanką przetwarzania danych osobowych.

Błędne pozyskiwanie zgody – czy to możliwe?

Owszem, najczęściej popełnianym błędem jest zbieranie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, np. realizacji umowy. Samo jej podpisanie jest wyrazem wykazania woli przetwarzania danych przez osoby ją podpisujące. Przecież nie można cofnąć zgody podczas gdy umowa jest ważna i wiążąca dla stron.

Jak sformułować zgodę, aby była ważna?

Musisz pamiętać że zgoda ma być dobrowolnym, świadomym oraz jednoznacznym okazaniem woli osoby, która jej udziela. Dopuszczalne jest kilak form jej wyrażenia, np. w formie oświadczenia, woli słownej lub wyraźnego działania, którym dana osoba zgadza się na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących. Pamiętaj, że na administratorze ciąży obowiązek wykazania że zgoda została wyrażona np. poprzez zapis, dokument czy też dane w postaci logów systemowych.


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /piodo/wp-content/themes/html5blank-stable/single.php on line 33